Výuka přírodních věd nově

 

 

 

Výuka přírodních věd nově

Naše škola se zapojila do dalšího projektu, tentokrát zaměřeného na výuku přírodních věd a stala se jedním ze 14 center kolegiální podpory (základních škol), každého působícího v jednom kraji ČR.

 

Název projektu: Výuka přírodních věd nově

Zkrácený název projektu: Přírodní vědy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520

Datum zahájení realizace projektu: Říjen 2016

Datum ukončení realizace projektu: Září 2019

Příjemce projektu: Společnost pro kvalitu školy, z.s.

 

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů. Prostředkem ke splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení poznatků pedagogů v moderních technikách výuky přírodovědných předmětů se zapojením elektronických měřících zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení jednotlivých didaktických problémů. Pedagogové si osvojí dovednost oprostit se od tradiční role učitele a budou v rámci workshopů a setkání seznámeni s možnostmi, jak řídit určité pasáže výuku z pozice moderátora, který vede žáky v roli poradce žádoucím směrem k řešení problému.

Dílčí cíle:

- kooperace učitelů v řešení výše uvedených problémů na dvou úrovních: na krajské a republikové úrovni

- zvýšení erudovanosti a orientace zapojených pedagogů v možnostech využití elektronických měřících zařízení ve výuce přírodních věd včetně seznámení s metodickými materiály, které vznikly v minulých projektech OPVK.

Poznatky získané na setkáních pedagogů na CKP budou zapojení pedagogové aktivně ověřovat ve svých hodinách a takto získaná zpětná vazba bude opětovně diskutována na následujících setkáních. Ze zkušenosti žadatele je znám motivační efekt badatelsky orientované výuky, který podněcuje zájem žáků a učitelů o přírodní vědy.

 

 

 

 

 

  

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa