Zápis do 1. třídy

Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme, že jste si vybrali naši školu ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko.

Moc rádi Vás přivítáme u zápisu do 1. tříd

 

5. dubna 2024 pátek  14:00 - 18:00

6. dubna 2024 sobota  9:00 - 11:00

 

Dobu zápisu si můžete domluvit na tel: 581 650 166 u paní Voldánové. Předchozí rezervace není nutná. Těšíme se na Vás.

 

Co si přinést k zápisu?

 

1) Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz).

2) Rodný list dítěte.

 

Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu nebo si je mohou stáhnout a vyplnit si je předem.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Dotazník k zápisu pro rodiče žáka 1. ročníku

 

Případné dotazy na tel: 581 650 153

 

Zákonné normy:

Podle § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od 1. září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

První setkání předškoláků 23. listopadu 2023

Druhé setkání předškoláků 18. ledna 2024

Pro inspiraci:

Dotazník školní zralosti

Desatero budoucího prvňáčka

Z minulého roku:

První setkání předškoláků

Druhé setkání předškoláků

Třetí setkání předškoláků

 

 

 

SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY

TĚŠÍME SE NA VÁS - U NÁS VE ŠKOLE

VŽDY OD 16.00

KAPITÁNKY VERONIKA A LUCIE 

12. 02. 2019   Zápis do 1. třídy   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa