Zápis do 1. třídy

Milé děti, vážení rodiče,

děkujeme, že jste si vybrali naši školu ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko.

Moc rádi Vás přivítáme u zápisu do 1. tříd

 

14. dubna 2023 pátek  14:00 - 18:00

15. dubna 2023 sobota  9:00 - 11:00

 

Dobu zápisu si můžete domluvit na tel: 581 650 166 u paní Voldánové. Předchozí rezervace není nutná. Těšíme se na Vás.

 

První setkání předškoláků

Druhé setkání předškoláků

Třetí setkání předškoláků

 

Co si přinést k zápisu?

 

1) Průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte (občanský průkaz).

2) Rodný list dítěte.

 

Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu nebo si je mohou stáhnout a vyplnit si je předem.

 

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Dotazník k zápisu pro rodiče žáka 1. ročníku

 

Případné dotazy na tel: 581 650 153

 

Zákonné normy:

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, povinná školní docházka začíná počátkem školním roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Pro inspiraci:

Dotazník školní zralosti

Desatero budoucího prvňáčka

 

 

 

 

SETKÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY

TĚŠÍME SE NA VÁS - U NÁS VE ŠKOLE

VŽDY OD 16.00

KAPITÁNKY VERONIKA A LUCIE 

12. 02. 2019   Zápis do 1. třídy   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II

2001 - 2023 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa