Spolek rodičů při ZŠ

Spolek rodičů při ZŠ Hranice, Struhlovsko 1795, je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Struhlovsko a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ a MŠ. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Cílem spolku je zejména:

 1. podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Struhlovsko,
 2. zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ a MŠ Struhlovsko, pro jejich zdravý vývoj,
 3. podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ Struhlovsko a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,
 4. spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Struhlovsko.

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Orgány spolku:

 • Rada rodičů (zástupci jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Struhlovsko)

Předseda spolku:

 • Lukáš Weber, DiS

Členský příspěvek byl Radou rodičů stanoven pro každý jeden školní rok takto:

 • 1. dítě  200,-
  2. dítě  100,-
  3. dítě  100,-

 

Stanovy

Nový předseda Spolku rodičů při ZŠ Struhlovsko zvolen

Děkujeme všem rodičům, kteří se do volby nového předsedy zapojili.

16. 09. 2023   Spolek rodičů při ZŠ   Více zde

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa