Výchovný poradce

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti ve spolupráci s metodikem prevence i speciálním pedagogem pomáhal s řešením problémů, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo i v osobním životě. Jeho důležitou úlohou je také ti pomoci s výběrem vhodné střední školy.

Volba povolání – důležité rozhodnutí

Vycházející žáci a s nimi jejich rodiče mají před sebou důležité rozhodnutí

- volbu střední školy.

Výchovná poradkyně: Mgr. Eva Odstrčilová

Vaše děti se za mnou mohou přijít poradit ve škole kdykoliv.

Konzultační hodiny pro rodiče:

pondělí 15:00 – 16:00hod

 

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

 

Telefon přímo do mého kabinetu: 581 650 156

email: eva.odstrcilova@zsstruhlovsko.cz

S čím Vám mohu pomoci?

  • poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, vytvářím a stále aktualizuji nástěnku pro vycházející žáky
  • zjišťuji zájem žáků o studium na středních školách, spolupracuji s třídními učiteli
  • eviduji nabídku dalšího studia, informace a novinky významné pro volbu povolání, spolupracuji se zástupci středních škol a s úřadem práce
  • pomáhám vycházejícím žákům při vyplňování přihlášek a zápisových lístků na střední školy
  • poskytuji rodičům a žákům informace při odvolacím řízení
  • na konci školního roku vypracovávám přehled o úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení

 

Adresy, které Vám mohou usnadnit hledání a výběr střední školy:

 

www.infoabsolvent.cz

www.atlasskolstvi.cz 

www.stredniskoly.cz

www.portal.mpsv.cz – vyhledávání škol a oborů, zaměstnanost, statistiky, informace z úřadů práce ČR

www.msmt.cz – stránky ministerstva školství

www.scio.cz – materiály pro studium a přípravu na přijímací zkoušky, organizace Národních srovnávacích  testů

www.zkousky-nanecisto.cz – rady, informace, testy, přípravy k přijímacím zkouškám

www.seznamskol.eu

http://www.cermat.cz/

Dále pak:

Atlas školství pro Olomoucký kraj – dostane každý žák  9. ročníku 

Nástěnka pro vycházející žáky – materiály lze také u výchovné poradkyně zapůjčit

Burzy škol – pravidelně navštěvujeme burzu středních škol v Hranicích

Internet – www stránky středních škol

Informační a poradenská střediska pro volbu povolání při úřadech práce (každoročně navštěvujeme s žáky  9. roč. Úřad práce v Přerově)

Testy profesní orientace – realizujeme ve spolupráci se školní psycholožkou

Salmondo - program na zjištění profesní orientace, se kterým budeme pracovat ve škole

Společná informativní schůzka s výchovnou poradkyní se uskuteční v lednu 2023.

 

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace 

Adresa:
Struhlovsko 1795,
753 01 Hranice,
IČ: 14618575
Kde nás najdete:
Loc: 49°33'8.38"N, 17°43'40.258"E

KONTAKTY:

Tel.: + 420 581 650 166
Identifikátor datové schránky: nevmmq6
E-mail: skola(zavináč)zsstruhlovsko(tečka)cz

Ředitel školy
Mgr. Radomír Macháň, tel.: 581 650 151

Další­ kontakty:
Školní jídelna při ZŠ, tel.: 581 650 155
Mateřská škola,  tel.: 581 650 165

MAPA:

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
Ať s míčem, knihou nebo kružítkem - příležitost u nás dáme všem.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST:

Pořádání odborných kurzů, školení
a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

REALITNÍ ČINNOST:

Pronájem a půjčování věcí movitých
Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)

loga-partneri
PPUC
Výuka přírodních věd nově
Spolu a lépe
SFŽP ČR
MŽP ČR
Poznej a chraň
Pokusné ověřování
ERASMUS+
OPVK
Doučování žáků škol
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů
IKAPOK II
IKAP II
Rozvíjení digitální gramotnosti dětí již od MŠ
Digitalizujeme školu cíl 172
Digitalizujeme školu cíle 173 a 174
Spolu a lépe IV
Spolu to zvládneme
Obědy školákům 2023

2001 - 2024 © Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace - All rights reserved      developed: CodeKey.cz    grafika: Wedipa